Naar inhoud

Stel je vraag

Iedereen met een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking, autismespectrumstoornis of niet-aangeboren hersenletsel en de mensen uit hun omgeving, kunnen bij MEE terecht met hun vragen. MEE probeert samen met u uw vraag op te lossen. We betrekken hierbij zoveel mogelijk uw omgeving: familie, vrienden of kennissen. 

U kunt MEE Oost bereiken via T 0314 34 42 24 of info@mee-oost.nl.