Naar inhoud

Voor professionals (oud)

Het (h)erkennen van kwetsbare mensen

De kennis van de doelgroepen en de beperkingen is de expertise van MEE. Per beperking verschilt de bejegening. Een lichte verstandelijke beperking is bijvoorbeeld niet altijd zichtbaar en daarom soms lastig te herkennen. Zo wordt deze groep mensen vaak overvraagd, met alle gevolgen van dien. MEE weet hoe deze mensen snel herkend kunnen worden en hoe een juiste benadering het verschil kan maken.

De kracht van MEE is de combinatie van haar expertise en de brede integrale aanpak. Deze integrale benadering van mensen met een beperking blijkt effectief te zijn, omdat problemen in onderlinge samenhang worden bekeken. Vaak is een samenhangend ondersteuningsaanbod op meerdere levensgebieden tegelijk nodig. MEE verbindt en coördineert de expertise van samenwerkings- en ketenpartners hierin. Samenwerking betekent dat professionals van verschillende organisaties profiteren van elkaars kennis en inbreng. De kennis van MEE over mensen met een beperking voorziet in een behoefte. MEE adviseert organisaties, bedrijven en overheidsinstellingen graag over hoe zij hun dienstverlening beter toegankelijk kunnen maken voor mensen met een beperking en over hoe zij kunnen omgaan met mensen met een beperking.

MEE-College

MEE Oost biedt praktijkgerichte online en offline opleidingen voor professionals. Het er- en herkennen van kwetsbare mensen staat hierbij centraal. Wat wil jij leren? 

Lees meer over MEE-College

Contact

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 0314 34 42 24
E-mailadres:
 info@mee-og.nl.