Naar inhoud

Over MEE

Onze missie

Wij geloven in een samenleving waarin alle mensen tot hun recht komen. Ieder mens is uniek en heeft recht om te weten wie hij is, wat hij kan en wat hij wil.

Onze visie

MEE wil de mogelijkheden en krachten van kwetsbare mensen samen met hen en hun netwerk activeren en benutten. Samen gaan we op zoek naar waar iemand goed en minder goed in is, naar wat zijn belangen en wensen zijn. Wie is hij en wat is zijn unieke kracht? Met deze ondersteuning bevordert MEE de integratie en participatie van kwetsbare mensen en ontstaan er betere antwoorden op hulpvragen en duurzame oplossingen. Dit sluit aan bij de huidige tijdgeest waarin er bezuinigd wordt op de zorg en mensen aanspraak maken op hun eigen kracht. MEE is dé organisatie die kwetsbare mensen grip op hun leven geeft.

Onze medewerkers

In totaal werken er ruim tachtig mensen bij MEE Oost in diverse functies. Op de foto hieronder ziet u de medewerkers van MEE Oost. In het organogram kunt u zien hoe onze organisatiestructuur eruit ziet. Klik hier voor het organogram (jpeg-bestand) per 1 juni 2013.

MEE heeft een Cliëntenraad die meedenkt en -praat over beleidszaken die het gemeenschappelijke belang van alle cliënten raken. 

Klagen mag!

Onze medewerkers werken zorgvuldig samen met u aan uw vragen en proberen deze vragen naar tevredenheid op te lossen. Toch kan het soms verkeerd gaan. Zij kunnen fouten maken, naar uw mening onvoldoende zorgvuldig zijn, niet de juiste dingen doen, te veel praten, te weinig praten of onplezierig met u omgaan. Daarover praten met de medewerker zelf kan vervelend voor u zijn. Neemt u dan alstublieft contact op met de afdelingsmanager of de directeur. Of met de Cliëntvertrouwenspersoon of Cliëntenraad. Loop er niet mee rond, maar zeg het ons. Dat is geen klikken of zeuren. Klik hier om meer over ons klachten- en privacybeleid te lezen.