Naar inhoud

Privacy

Privacy afspraken MEE
We vinden het belangrijk dat de gegevens die we gebruiken om je te helpen veilig zijn bij ons. De Algemene wet Verordening Gegevens-bescherming helpt ons daarbij. In dit document lees je hoe we zorgvuldig met je informatie omgaan en wat jouw rechten zijn. Dit document is een samenvatting, de volledige privacy afspraken van MEE zijn hier te vinden.

Onze beloften aan jou:

 • We gaan zorgvuldig met je gegevens om.
 • We delen geen gegevens met partijen waarmee we niet samenwerken.
 • We bewaren alleen gegevens die nodig zijn om je te helpen.
 • We doen er alles aan om je gegevens kloppend te houden.
 • Onze medewerkers houden je dossier geheim.
 • We hebben duidelijke privacy-afspraken met onze partners.

Deze gegevens gebruiken we om goed werk te doen:

 • Persoonsgegevens, zoals je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en geboortedatum.
 • Persoonlijke zaken, zoals je eventuele beperking, gezinssituatie, financiële informatie en arbeidsgegevens.
 • Technische gegevens, zoals je IP-adres, het apparaat waarmee je onze website bezoekt en de pagina’s die je bekijkt.

We gebruiken je persoonsgegevens alleen:

 • Als het nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, of
 • als het wettelijk verplicht is, of
 • als jij daar toestemming voor geeft, of
 • als het echt noodzakelijk is

Een uitzondering geldt als:

 • We vermoeden dat je ergens slachtoffer van bent.
 • We ons zorgen om je maken. Bij jongeren onder 23 jaar kunnen we gebruikmaken van de landelijke verwijsindex.

Dit is waarvoor we je gegevens gebruiken:

 • Voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van je traject.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en regels.
 • Om je te laten weten wat we bij MEE doen.
 • Om onze website en werkzaamheden te verbeteren.
 • Om je uit te nodigen, aan te melden en te informeren.
 • Voor jouw en onze veiligheid als je bij ons op bezoek komt.
 • Om je aan te melden bij een andere instantie of een indicatie aan te vragen (uitsluitend na jouw schriftelijke toestemming).
 • Als andere instanties ons namens jou om jouw gegevens vragen en jij daar schriftelijke toestemming voor geeft.

Hier heb je recht op:

 • Je mag altijd een kopie van je gegevens bij ons opvragen. *
 • Je mag je dossier altijd corrigeren, afschermen en aanvullen. *
 • Je mag gegevens die niet belangrijk voor onze hulp zijn laten verwijderen. Vaak mag je je dossier anoniem laten maken. *
 • Na het beëindigen van ons contact overleggen we welke gegevens je mee naar huis neemt.
 • Klachten over ons privacybeleid kun je melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

* Mail naar privacy@meesamen.nl om hier gebruik van te maken. 

Zo zorgen we dat onze systemen waterdicht zijn:

 • Onze websites, e-mailprogramma’s en opslagsystemen hebben een beveiliging voor het beschermen en het veilig verzenden van gegevens.
 • Maandelijks controleren we ons cliëntregistratiesysteem op onbevoegde inzage.
 • Onze laptops zijn voorzien van encryptie die gegevens beschermen bij verlies of diefstal.

Zwolle, 25 mei 2018