Naar inhoud

Meedoen mogelijk maken

Een samenleving waarin iedereen ertoe doet en waarin elk individu op eigen kracht een waardevol leven kan leiden; dat is ons ideaal.

Samen met gemeenten en (welzijns)organisaties werken we aan het versterken van eigen kracht en regie van kwetsbare burgers en mensen met een beperking. Zodat zij grip op hun leven krijgen en mee kunnen doen in de samenleving.

Kernwoorden van onze dienstverlening zijn:

  • Gedrevenheid
  • Geloof in eigen kracht
  • Integrale ondersteuning
  • Praktische kennis
  • Het actief delen van deze kennis