Naar inhoud

Klachten

Niet tevreden…en dan?
Wie een klacht heeft, is ergens ontevreden over. Wij proberen u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken of over de manier waarop u behandeld bent door één van onze medewerkers. Die onvrede kan tot een klacht leiden. Hier leest u hoe u een klacht kenbaar kunt maken, hoe u een klacht kunt indienen en wie u daarbij kan helpen. Als u besluit een klacht in te dienen, is het prettig als u daar niet te lang mee wacht. Dan kan snel tot actie worden overgegaan.

Gesprek met de medewerker van MEE
Bent u niet tevreden of hebt u een klacht, bespreek dit dan eerst met de consulent. Maak hiervoor een afspraak, zodat er voldoende tijd is om de klacht toe te lichten. U kunt samen zoeken naar een oplossing waar u tevreden over bent.

Gesprek met de leidinggevende van MEE
Wanneer u na het gesprek met de consulent geen goede oplossing heeft gevonden voor uw klacht, kunt u de leidinggevende van de consulent of de bestuurder vragen om een gesprek. De medewerker klachtenopvang kan – indien gewenst – bij dit gesprek aanwezig zijn.

Medewerker Klachtenopvang
De medewerker klachtenopvang zorgt ervoor dat u een ontvangstbevestiging van uw klacht krijgt. Tijdens de afhandeling van de klacht houdt zij u op de hoogte van de stand van zaken. Zodra de klacht afgehandeld is, zal zij u hierover schriftelijk informeren. Alle correspondentie over uw klacht wordt zorgvuldig bewaard tot de klacht definitief is afgehandeld. De medewerker Klachtenopvang is werkzaam bij MEE Samen:
Willien van Dam, medewerker klachtenopvang
Postbus 517
8000 AM Zwolle
T 088 633 0 633
E-mail: w.vandam@meesamen.nl

Een schriftelijke klacht indienen
Wanneer u besluit een schriftelijke klacht in te dienen, vermeld dan uw naam en adres in de brief. Geef ook aan waar en wanneer het probleem zich heeft voorgedaan en wie erbij betrokken waren.

Niet tevreden over de behandeling van uw klacht?
Bent u niet tevreden over de behandeling of oplossing van uw klacht, dan kunt u dit voorleggen aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir.

Bemiddeling onafhankelijke klachtenfunctionaris Quasir
Indien u gebruik wilt maken van de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir, kunt u een verzoek tot klachtbemiddeling schriftelijk aanvragen bij mevrouw L. de Boon.
T. 06 4844 5538
E-mail: bemiddeling@quasir.nl
Post: Quasir Klachtbemiddeling, t.a.v. coördinator abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.