Naar inhoud

MEE voor gemeenten

MEE helpt gemeenten bij het invullen van de verantwoordelijkheid om de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van mensen met een beperking te bevorderen. Dat doet MEE door een bijdrage te leveren aan de Wmo, de WWB, het jeugdbeleid (CJG) en schuldhulpverlening. Daarnaast deelt MEE haar expertise op het gebied van mensen met een beperking en daarmee dragen wij bij aan een succesvolle transformatie van het sociale domein.

MEE-medewerkers in sociale wijkteams

MEE Oost zorgt samen met de gemeenten en welzijns- en zorgorganisaties in haar regio dat kwetsbare mensen mee kunnen (blijven) doen in de maatschappij. Dit doen we door deel te nemen in de buurt- en wijkteams en onze kennis rondom mensen met een beperking te delen met anderen, in de teams en via de online kenniscommunity. Wij doen dit graag samen met de andere partijen, omwille van onze cliënten. De cliënten die MEE ondersteunt vanuit haar taakstelling moeten na de transitie van de MEE-gelden per 2015 nog steeds die ondersteuning krijgen die nodig is. Door de preventieve kracht van deze ondersteuning zullen hogere kosten in het sociale domein worden voorkomen.

Participatie in de samenleving voor iedereen

Gemeenten zetten zich in voor het welzijn en het welbevinden van hun burgers. Zij ontwikkelen beleid en voeren dat uit. Dit gebeurt met veel enthousiasme. Maar bij het ontwikkelen van beleid wordt nogal eens vergeten dat niet iedereen zomaar mee kan doen. Dat een belangrijk deel van de bevolking speciale voorzieningen nodig heeft om mee te kunnen doen. Zo is de toegankelijkheid van de openbare ruimtes en openbare gebouwen voor veel mensen met een beperking nog een groot probleem. We vinden het nog steeds normaal dat een kind met het syndroom van Down niet naar de gewone school in de buurt gaat en dat een autist als gevolg van zijn gedragsproblemen geen lid kan worden van de sportvereniging.

Samen met de gemeenten kunnen we de voorwaarden creëren voor een ‘inclusieve’ samenleving waarin iedereen naar vermogen kan participeren. Met onze kennis over mensen met een beperking kunnen wij helpen bij het creëren van de voorwaarden. Door de eigen kracht van deze mensen en hun sociale netwerk te versterken, kunnen wij mensen mobiliseren.

Meer informatie

Zou je graag meer informatie ontvangen of heb je een vraag over de dienstverlening van MEE in de gemeenten? Of ben jij medewerker van de gemeente en heb je behoefte aan uitleg over de werkwijze van MEE? Neem gerust contact met ons op. Wij leggen je graag alles uit.

Contact

Fons Flierman, manager
Telefoon: 0314 34 42 24
E-mailadres: f.flierman@mee-oost.nl