Naar inhoud

MEE College

In vrijwel alle zorg- of dienstverlenende beroepen krijgen medewerkers te maken met cliënten met een (lichte) verstandelijke beperking of stoornis. Dit is lang niet altijd op het eerste gezicht te herkennen en zorgt voor een gevoel van onbegrip bij medewerker én cliënt. Herkent u dit? Dan heeft MEE Oost alle kennis en expertise in huis om u op te leiden, zodat u en uw cliënt elkaar beter begrijpen.

Wij bieden praktijkgerichte online- en offline colleges voor bedrijven, organisaties en zorgprofessionals. Het her- en erkennen van kwetsbare mensen staat hierbij centraal. Klik hier voor een overzicht van de mogelijkheden. 

Delen van 80 jaar lang opgebouwde expertise
Sinds januari 2015 is er een hoop veranderd in de zorg. Een groot deel van de dienstverlening van MEE is overgeheveld naar de gemeenten. MEE wilt de in 80 jaar lang opgebouwde kennis niet verloren laten gaan en een belangrijke bijdrage leveren aan de behoefte van kwetsbare burgers om er- en herkend te worden. Deze kennis is door onze zorgprofessionals zorgvuldig samengesteld tot een uitgebreid pakket aan colleges, dat nog steeds in ontwikkeling is.

De praktijk telt
Onze trainingen en cursussen zijn niet gefocust op wetenschappelijke, theoretische kennis. Een cursus of training van MEE is altijd gericht op de praktijk en het menselijk handelen. Vragen als ‘hoe herken je’ en ‘hoe ga je om met’ zijn onlosmakelijk verbonden aan de colleges. Alle stof wordt overgedragen door zorgexperts of door consulenten van MEE. In specialisatiecolleges komen ervaringsdeskundigen aan het woord.

Opleidingen in diverse vormen en gradaties
Van docenten in het speciaal onderwijs en Wmo-consulenten tot medewerkers van ziekenhuizen, gemeenten, justitie of de verslavingszorg: voor elke professional in het sociale domein zijn de trainingen en opleidingen van MEE waardevol. Maar ook voor organisaties en een ieder die in zijn of haar werkveld te maken krijgt met mensen met een beperking. De colleges bestaan uit e-learnings of cursussen op locatie. Ook is er de mogelijkheid om op maat gemaakte trainingen te laten verzorgen (incompany). Wij bieden colleges aan op diverse niveaus: van basistrainingen tot specialisaties.