Naar inhoud

Maak kennis met Deelmee

Deelmee is dé praktische online kenniscommunity dieprofessionals in het sociaal domein met elkaar verbindt. Jekunt hier vragen stellen en kennis & expertise met elkaar delen. 24/7 en onafhankelijk van de locatie waar je werkt. Met dit platform ondersteunen we de samenleving beter en sneller, want op geen enkel ander platform is zoveel expertise over kwetsbare mensen / mensen met een beperking te vinden. 

Deelmee draagt bij aan vernieuwing binnen het sociaal domein; Deelmee is toegankelijk voor iedere zorgprofessional. De 3d transities binnen het sociale domein dagen ons uit om anders te werken. Integraal, met kennis van diverse doelgroepen binnen lokale praktijken. De sociale wijkteams zijn hier een goed voorbeeld van. Maar hoe kun je kennis bijschaven en antwoord krijgen op vragen? Waar kun je terecht met vragen? Hoe vind je antwoord op de vraag van jouw cliënt?

Lees meer op de website www.deelmee.nl