Naar inhoud

Jongeren aan het werk - Navigator

Zoveel mogelijk jongeren aan het werk en uit de uitkering en ze daarmee een betere kwaliteit van leven meegeven. Dat is het doel van het project Navigator.

Het project richt zich op jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en een groot risico op uitval. MEE sluit al aan bij het onderwijs en van daaruit wordt gekeken wie een Navigator krijgt toegewezen. 

Coach op alle levensgebieden met focus op arbeid
Een Navigator is een soort routeplanner: de jongere bepaalt waar hij heen wil. Samen met de leerling, ouders en docent wordt een persoonlijk toekomstplan opgesteld. Van daaruit stippelt de Navigator een route uit naar werk. Zijn er versperringen? Dan bedenkt de Navigator een andere route zodat het doel alsnog behaald wordt.

Lees hier wat deelname aan Navigator één van de deelnemers heeft opgeleverd. 

Integrale aanpak - samenwerken
Maar de Navigator kijkt breder: ook knelpunten op alle leefgebieden (woon/thuissituatie, vervoer, omgaan met geld, vrienden/relaties, de beperking, etc.) neemt de Navigator mee. Zodat die geen belemmering vormen voor de inzet op de werkvloer. De Navigator kijkt naar al deze aspecten en zoekt, samen met alle betrokkenen, naar de mogelijkheden om deze belemmeringen weg te nemen. 

Netwerk
De Navigator ondersteunt de jongere en zijn netwerk proactief in de stappen die moeten worden genomen om betaald werk te vinden. Een leer/werktraject of stage kan een van deze stappen zijn. De Navigator begeleidt deze jongere voor langere tijd en vormt de verbindende schakel tussen de gemeente, UWV, school, ouders, re-integratie, hulpverleners en werkgevers. 

Eén van de randvoorwaarden binnen het project Navigator is lokale samenwerking op maat. Daarom zijn wij in de Achterhoek aangesloten bij Werknet. Klik hier voor meer informatie over Werknet.

Meer informatie
Mogelijk kan dit project ook voor u / op uw school ingezet worden. Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Eva van der Kraan via telefoonnummer 0314 - 344 224 of 06 - 46 37 86 16.

Kijk voor meer informatie ook op: