Naar inhoud

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle leefgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. 

Heeft u ondersteuning nodig op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen, schulddienstverlening of werk en inkomen (Wmo, jeugdwet en participatiewet)? Dan kunt u daarvoor bij uw gemeente terecht. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met MEE Oost. Een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE Oost kan dan uw belangen behartigen. Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen met de voorbereiding van het gesprek met de gemeente of een andere instantie of met u meegaan als u dat wenst. 

Ook wanneer u bijvoorbeeld bezwaar wilt maken tegen de afwijzing voor zorg of een voorziening, kunnen wij u bijstaan in een bezwaar- of beroepsprocedure. Lees meer

MEE is onafhankelijk. Dit betekent dat wij naast de cliënt staan, altijd. En samen met de cliënt kijken wat het beste is voor de cliënt. Om keuzes uiteindelijk altijd zelf te kunnen maken.

Hieronder kunt u op uw gemeentepagina lezen wanneer u een onafhankelijk cliëntondersteuner van MEE Oost in kunt schakelen en wat hij / zij voor u kan betekenen. 

Checklist ter voorbereiding op een keukentafelgesprek
Voor iedereen die een uitnodiging van de gemeente of bijvoorbeeld een wijkteam heeft gekregen voor een gesprek over de hulpvraag, zorg of ondersteuning (het zgn. keukentafelgesprek), is een tweetal checklists ontwikkeld. Een checklist om het gesprek goed voorbereid in te gaan én een checklist om te evalueren of het gesprek goed verlopen is. Klik hier om de checklists te downloaden. 

Contact
Wilt u graag meer informatie of contact met één van onze cliëntondersteuners? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Wij proberen uw e-mail dezelfde dag nog te beantwoorden. Lukt niet dat, dan ontvangt u een dag later een reactie.

Telefoon: 0314 34 42 24
E-mailadres: oco@mee-oost.nl

Het team Wmo/Wlz van MEE Oost heeft in maart 2016 de Integron Klantbelevingsaward gewonnen in de categorie (Semi)publiek. We hebben deze prijs gekregen omdat klanten ons de beste tevredenheidsscore gaven: gemiddeld een 8,8 voor onze dienstverlening in 2015. Een prijs waar we erg trots op zijn!

Privacy en klachten
Onze medewerkers zijn er op gericht zorgvuldig met u aan uw vragen te werken en deze vragen naar tevredenheid op te lossen. En toch kan het soms niet naar wens  gaan. Klik op deze link om meer te lezen over privacy en hier om meer te lezen over onze klachtenprocedure.