Naar inhoud

Integrale Vroeghulp

Kinderen leren tijdens hun groei veel nieuwe vaardigheden. Soms bestaat er bij ouders het vermoeden dat er iets is met de ontwikkeling van hun kind, lichamelijk of geestelijk. Bent u bezorgd over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind, dan kunt u de hulp inschakelen van medewerkers van de Integrale Vroeghulp van MEE Oost.

Bij Integrale Vroeghulp werken zorgprofessionals die uw vragen en zorgen herkennen. Hoe wij u kunnen ondersteunen, hangt af van de situatie. Samen bekijken we hoe uw kind het best geholpen kan worden. Wacht niet af, maar bespreek uw bezorgdheid met ons.

Hoe werkt Integrale Vroeghulp?
Ouders (of derden, in overleg met de ouders) kunnen hun kind aanmelden bij Integrale Vroeghulp. Dit kan via het sociale wijkteam of via onderstaand telefoonnummer. Soms is een eerste telefoongesprek genoeg om ouders op het juiste spoor te zetten. Is er meer nodig, dan starten we een traject met deskundigen.

Uitgebreide intake
Eerst komt een trajectbegeleider van Integrale Vroeghulp bij jou thuis. In dat gesprek wordt een uitgebreide intake gedaan en kunt u zoveel mogelijk informatie kwijt aan deze vaste contactpersoon. We maken een video-opname van uw kind thuis en bijvoorbeeld op de kinderopvang of school. Daarnaast vragen we informatie op bij bijvoorbeeld school, het consultatiebureau of de huisarts.

Een team van deskundigen
Maximaal 8 weken na het huisbezoek bespreken we de uitgebreide intake in een team van deskundigen. In dat team zitten over het algemeen een (kinder)arts, een gedragswetenschapper, een maatschappelijk werker en jouw vaste trajectbegeleider. Er is plek vrij voor extra deskundigheid, bijvoorbeeld een logopedist. U wordt uitgenodigd voor dit gesprek. We hebben veel tijd en aandacht voor u, uw kind en de situatie.

Hoe gaat het verder?
Het team maakt in overleg met de ouders een plan van aanpak. In het plan staat wie of welke organisatie uw kind verder kan helpen in zijn of haar ontwikkeling. De trajectbegeleider zorgt dat alle contacten en de samenwerking goed verlopen.

Contact
Aarzel niet om contact op te nemen. Als er echt problemen zijn, dan is het belangrijk dat uw kind zo snel mogelijk hulp krijgt. Een verwijzing van een huisarts is niet nodig en er zijn geen kosten verbonden aan de diensten van Integrale Vroeghulp.

Integrale Vroeghulp Oost

Plantenstraat 8
7001 EZ Doetinchem

Telefoon: 0314 36 41 51
E-mailadres: integralevroeghulp@mee-oost.nl
Website: www.integralevroeghulp.nl

MEE Oost werkt samen met de volgende organisaties:

Privacy en klachten
Onze medewerkers zijn er op gericht zorgvuldig met u aan uw vragen te werken en deze vragen naar tevredenheid op te lossen. En toch kan het soms niet naar wens  gaan. Klik op deze link om meer te lezen over privacy en hier om meer te lezen over onze klachtenprocedure.