Naar inhoud

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning is er voor iedereen, maar richt zich vooral op mensen die zichzelf niet zo goed kunnen redden. Denk hierbij aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke en / of zintuiglijke beperking, autisme en niet aangeboren hersenletsel, maar ook chronisch zieken, mensen met psychiatrische problemen of problemen met het ouder worden. We zijn er voor hen én voor de mensen uit hun omgeving. 

Hulp en advies
Sinds 2015 verzorgen (sociale) wijkteams van de gemeenten de cliëntondersteuning. Naast het beantwoorden van vragen, geven zij informatie en advies over zorg, onderwijs, werk en inkomen. Ook bemiddelen zij en voeren zij overleg met uiteenlopende instanties. Zij worden hierbij geholpen door ervaren MEE consulenten. Deze vervullen een expertrol in de ondersteuning van kwetsbare mensen in onze samenleving.

Waarmee kunnen wij u helpen?
Klik op de link voor meer informatie over:


Contact
Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Wij proberen uw e-mail dezelfde dag nog te beantwoorden. Lukt niet dat, dan ontvangt u een dag later een reactie.

Telefoon: 0314 34 42 24
E-mailadres: info@mee-oost.nl

Privacy en klachten
Onze medewerkers zijn er op gericht zorgvuldig met u aan uw vragen te werken en deze vragen naar tevredenheid op te lossen. En toch kan het soms niet naar wens  gaan. Klik op deze link om hier meer over te lezen.