Wie verdient de Doetinchem doet mee-award 2020?

De Doetinchem doet mee-award is een prijs voor een persoon of organisatie die zich met een lokaal initiatief in de gemeente Doetinchem inzet voor een samenleving waarin ook mensen met een beperking, chronische ziekte of een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal mee kunnen doen. Dit jaar staat deze award volledig in het teken van: mobiliteit & toegankelijkheid. Iedereen kan vanaf nu een initiatief nomineren.

Een podium voor initiatieven die meedoen mogelijk maken
Met mobiliteit bedoelen we dat mensen zich kunnen verplaatsen, bestemmingen kunnen bezoeken om te kunnen leren, werken, ontmoeten, sporten, enzovoorts. Mobiliteit is een basisbehoefte en -recht van iedereen. Gemeente Doetinchem zet zich, samen met vele anderen, in om iedereen mee te kunnen laten doen. Initiatieven van personen of organisaties die zich hierop richten, zijn belangrijk en verdienen een podium. Voorbeelden hiervan zijn: aangepaste/aanvullende vervoersvoorzieningen (Elektrische auto’s van Stichting Contact op Wielen, Zonnebloemauto, ZOOV-vervoer), Stichting Vier het leven (neemt ouderen mee uit!) en organisaties/bedrijven die gebruiksvriendelijke app’s voor vervoer ontwikkelen. Niet alleen voor openbaar vervoer, maar ook voor ritdelen, deelauto’s en deelfietsen. Met de Doetinchem doet mee-award 2020 wordt hen dit podium gegeven.

Wethouders Rens Steintjes & Frans Langeveld: “Het is ontzettend belangrijk dat mensen kunnen gaan en staan waar ze willen. Alleen dan kun je echt meedoen. Of je nu jong of oud bent, een beperking hebt of niet, chronisch ziek bent of kerngezond. Hieraan werken wij samen met veel partijen. Initiatieven vanuit de samenleving die hierop gericht zijn waarderen wij dan ook zeer. Met de Doetinchem doet mee-award willen we deze initiatieven graag in de spotlights zetten. Daarom is het belangrijk dat er zoveel mogelijk initiatieven van personen of organisaties die zich inzetten voor anderen, ingezonden worden.”

Nomineer nu een initiatief
Iedereen kan tot 11 november 2020 een initiatief – dat past binnen het thema mobiliteit & toegankelijkheid – nomineren via www.doetinchemdoetmee-award.nl

Vakjury kiest de winnaar
Een onafhankelijke vakjury, bestaande uit ervaringsdeskundigen, cliëntvertegenwoordigers en lokale partners, bepaalt wie de Doetinchem doet mee-award wint. Uit alle nominaties selecteren zij drie initiatieven, waar vervolgens het publiek op kan stemmen. Het initiatief met de meeste stemmen telt mee als 1 volwaardige stem in de stemronde van de vakjury voor de keuze van de Award-winnaar. De winnaar wordt in het 1e kwartaal van 2021 bekend gemaakt.

De Doetinchem doet mee-award betreft een samenwerking tussen de gemeente Doetinchem en MEE Oost.

Contact