UWV omarmt Integrale Arbeidscoach van MEE

Duurzame inzet mensen met arbeidsbeperking vergt integrale aanpak

Na een periode van overleg, ontwikkeling en toetsing heeft UWV de Integrale Arbeidscoach van MEE formeel erkend. Dit betekent dat werkgevers de Integrale Arbeidscoach onder dezelfde financiële voorwaarden kunnen inzetten als reguliere jobcoaches. Hiermee is een nieuwe vorm van ondersteuning beschikbaar om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam in dienst te nemen en/of te houden.

Onderzoek heeft uitgewezen dat duurzame inzet van mensen met een arbeidsbeperking een brede blik en een integrale aanpak vereist. Alleen inzoomen op arbeidsomstandigheden – het uitgangspunt van het huidige aanbod jobcoaching – werkt slechts tijdelijk. Het tegelijkertijd signaleren én aanpakken van andere obstakels rondom het arbeidsvraagstuk, verbetert de continuïteit van de inzet van iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aanzienlijk.

Verder kijken dan werk
Een voorbeeld van deze integrale werkwijze is de begeleiding door MEE van een werknemer met een lichte verstandelijke beperking. Bij het breed analyseren van de situatie werd duidelijk dat deze werknemer belemmeringen in de woon- en vervoerssituatie had. Deze belemmeringen hadden invloed op de inzet van de werknemer op de werkvloer. Janneke Burgers van MEE vertelt: “Onderzoek bevestigt dat uitval bij mensen met een beperking op de werkvloer vaak niet werk gerelateerd is, maar veroorzaakt wordt door factoren in de thuis- of bijvoorbeeld financiële situatie.” De aanpak van de Integrale Arbeidscoach van MEE richt zich op het wegnemen van die barrières die de arbeidsinzet negatief beïnvloeden en gebruikt daarbij het brede netwerk en de ervaring van MEE in het effectief ondersteunen van mensen met een beperking. In dit geval werd de woonsituatie opgelost in samenwerking met de woningcoöperatie en koos de werkgever er op basis van de analyse voor de werknemer een rijvaardigheidstraining en een scooter aan te bieden.

Integrale Arbeidscoach vult reguliere jobcoach aan
De arbeidscoach van MEE kan autonoom, maar ook naast een reguliere jobcoach ingezet worden, waarbij de Integrale Arbeidscoach van MEE de inzet-beperkende omstandigheden onder de loep neemt die verder gaan dan alleen het stukje werk. Dit leidt tot een plan van aanpak op maat. De integrale aanpak beperkt zich daarnaast niet alleen tot het begeleiden en coachen van de individuele medewerker met een arbeidsbeperking; de aanpak van MEE richt zich ook op het begeleiden van de werkgever én de directe collega’s.

Gezamenlijke participatie- en inclusieopdracht
“We hebben deze dienstverlening ontwikkeld, omdat we zien dat de inzet van mensen met een beperking en het helpen van werkgevers ten aanzien van het wet- en regeldoolhof, een integrale aanpak vraagt”, aldus Janneke Burgers. “Met de erkenning van UWV zijn we klaar om werkgevers en gemeenten te begeleiden, te ontzorgen en te ondersteunen bij de invulling van de gezamenlijke participatie- en inclusieopdracht.” Ze vult aan: “De arbeidsmarkt wordt steeds krapper, alle arbeidspotentieel moet worden ingezet, de werkgevers zijn daarbij op zoek naar hulp en MEE kan deze dienstverlening aan hen leveren”.

Contact