Netwerk, ik ben het woord zat! (Blog)

Esther Jager, Kantelcoach MEE Samen
Mei 2017

“Mijn netwerk doet al wat het kan”. “Heeft u een sociaal netwerk?” “Wat als er geen netwerk is?” “Ik heb geen netwerk”. Deze opmerkingen kom ik veel tegen in mijn rol als kantelcoach bij sociaal teams.

De zorg moet goedkoper, dus vrijwilliger, mantelzorger, netwerk, kom maar op! De inwoner weet dit ook en dekt zich in, haalt foto´s van de muur of is bang dat hij teveel over het eventuele netwerk zegt, omdat het tegen hem gebruikt kan worden. Beroepskrachten moeten er naar informeren, het staat expliciet in het format, waarna ze blij zijn af te kunnen vinken het netwerk ter sprake te hebben gebracht. De gedachte leeft dat het netwerk veel moet doen en groot moet zijn. Netwerk zou de oplossing zijn in transformerend Nederland.

Beroepskrachten en inwoners zijn het woord netwerk zat. Het is een naar woord geworden. Zou dat de bedoeling zijn geweest van de transformatie? We hebben geen invloed op het al dan niet aanwezig zijn van een netwerk; we hebben invloed op hoe we het bespreekbaar maken. Dat vraagt dus om een mindset bij jou als werker in het sociaal domein en als medeburger.

En hoe doe je dat dan?

  • Gun jezelf de tijd om te luisteren naar wat iemand te vertellen heeft;
  • Licht het eruit als je al pratende, een persoon hoort noemen;
  • Stel open vragen;
  • Stel je gesprekspartner centraal;
  • Bedenk: het netwerk hoeft niet altijd wat te doen als antwoord op de vraag die er ligt, meedenken is ook al fijn. En, een of twee mensen is ook al netwerk;
  • Heb oog en oor voor het kleine, dat wat er is, is al veel.

Ik zou het onszelf gunnen om het weer leuk te laten zijn om het over netwerk te hebben. Zonder het woord als zodanig te benoemen. Want netwerk is geen doel op zich. Het woord ben ik zat, maar aan de intentie wil ik me maar al te graag verbinden. Het is een manier van samenleven met elkaar om de dingen die goed gaan, goed te blijven laten gaan. En bij een tegenslag te weten bij wie je terecht kunt en wie bij jou terecht kan. Je kunt het afspreken met elkaar omdat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. En het neveneffect kan zijn dat de zorg goedkoper wordt, maar dat zien we dan wel weer…

Contact