NAH-café in een nieuw jasje: Rond NAH

In 2014 is het NAH-café bij MEE Oost gestart als lotgenotencontact voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Vanuit een positieve insteek worden thema’s besproken en ervaringen gedeeld, over het leven met hersenletsel. Inmiddels is het 2022 en gaat het NAH-café verder als Rond NAH: gespreksgroep over leven met hersenletsel.

Jarenlang wordt het NAH-café al georganiseerd in de Liemers, Winterswijk/Aalten en Zutphen/Lochem. Zo dichtbij mogelijk en door de hele Achterhoek/Liemers verspreid is hierbij het uitgangspunt. Tijdens de bijeenkomsten delen en ontvangen de lotgenoten ervaringen, steun, tips en (h)erkenning. Leven met hersenletsel wordt vaak als eenzaam ervaren. Opeens zijn je mogelijkheden veranderd en zoek je samen met je naasten naar een nieuw evenwicht. Er blijkt veel behoefte aan lotgenotencontact: er komen regelmatig nieuwe deelnemers bij. Deze zwaaien weer af als ze een manier hebben gevonden om NAH min of meer in te passen in hun leven.

Rond NAH
In 2022 gaat het NAH-café verder als Rond NAH, een gespreksgroep over leven met hersenletsel. Zo wordt duidelijk dat het NAH-café geen echt café is, maar is ontmoeting een belangrijke pijler. Met Rond NAH ontwikkelt MEE Oost het NAH-café door en wordt de inbreng van de deelnemers in de organisatie vergroot. De coördinator ondersteunt de deelnemers in het organiseren van lotgenotenbijeenkomsten.

Elk jaar worden zes bijeenkomsten georganiseerd, voor en door getroffenen met NAH en hun naasten. De coronamaatregelen van het afgelopen jaar maakte het lastig om elkaar live te ontmoeten. Desondanks konden toch enkele NAH-cafés doorgang vinden en zijn diverse (buiten)activiteiten ondernomen, zoals een tuinbezichtiging en wandelingen. De lotgenoten hebben (naar behoefte) ook contact via een WhatsAppgroep en ondernemen samen activiteiten buiten de bijeenkomsten om.

Contact