Kennis delen in het sociaal domein (Blog)

Jan Peter Stolte, beleidsadviseur

“Professionals met elkaar verbinden”

In de afgelopen jaren hebben we, gemeenten en organisaties binnen zorg en welzijn, met elkaar vooral veel nagedacht over hoe we zorg en ondersteuning lokaal kunnen gaan organiseren. Er zijn vele vellen papier volgeschreven en hier en daar hebben we in proeftuinen, pilots of experimenten getracht in de praktijk te brengen wat we op papier hadden opgeschreven. De vraag is of we hiermee al aan het transformeren zijn of dat we de oude wijn in nieuwe zakken aan het gieten zijn?

In het voorjaar van 2014 heb ik een praktijkgericht onderzoek gedaan in een gemeente in ons werkgebied, waarbij ik gekeken heb naar de wijze waarop een sociaal team omgaat met een langdurige ondersteuningsvraag van een volwassen vrouw met een licht verstandelijke beperking die zelfstandig wil gaan wonen. Ik heb geconstateerd dat de kloof tussen beleid en praktijk nog erg groot is. Veel professionals in sociale teams hebben nog weinig ervaring met de doelgroepen van MEE. Het aanboren van eigen kracht, krachten vanuit het netwerk en buurtkracht is bij deze doelgroepen lastiger dan het op papier in beleidstaal is verwoord. Het risico van deze hoge verwachtingen is dat zorg en ondersteuning voor de lange termijn niet goed geregeld zijn omdat het netwerk en de buurt afgehaakt zijn.

Transformeren kan dan ook niet los gezien worden van het behouden van bestaande kennis en expertise. Het gaat meer om het op een andere manier inzetten van deze kennis! Bovendien zal het meer gedeeld moeten worden met andere professionals, bijvoorbeeld binnen een wijkteam. Om dit proces te faciliteren heeft MEE een online kenniscommunity ontwikkeld die MEE-consulenten onderling met en lokale professionals aan elkaar verbindt, en kennisdelen op regionaal niveau mogelijk maakt. Specialistische kennis kan hierdoor behouden en ontwikkeld blijven worden en beschikbaar gesteld worden voor elke burger die dat nodig heeft.

Oneliner: Transformeren kan niet los gezien worden van het behouden van bestaande kennis en expertise Het gaat om het op een andere manier inzetten van deze kennis!

Contact