Girls Talk (Blog)

Nienke Nijmeijer, Consulent bij MEE Veluwe

Seksualiteit in al zijn diversiteit is een veel besproken onderwerp; op scholen, op straat, bij de vereniging, op het werk en in opvoedingssituaties. Seksualiteit is iets leuks, is normaal, maakt nieuwsgierig en is soms ook spannend. Het heeft alles te maken met wie je bent, hoe je eruit ziet, hoe je denkt over jezelf en hoe je op een fijne manier met jezelf en een ander om kan gaan. Dit klinkt allemaal prachtig maar is in de praktijk soms ook best lastig. Juist bij jongeren, bij wie fysiek en mentaal veel verandert in hun puberteit, is hier aandacht voor nodig. Voor iedereen en net dat beetje extra voor mensen met een beperking.

Al kletsend en grappen makend komen de jonge dames binnenlopen; nog even terugkijkend op de voorgaande les, de pauze of alvast vooruitkijkend naar het weekend. Het is weer tijd voor de wekelijkse training met een aantal pubermeiden, ook wel de girls only of girls talk genoemd onder professionals. Alle meiden zijn door hun docenten aangemeld voor dit uur omdat ze wat extra aandacht en uitleg nodig hebben. Of omdat ze onvoldoende kennis hebben rondom seksualiteit en/of hierin onhandige keuzes maken. Tijdens het komende uur komen allerlei onderwerpen op het gebied van seksualiteit aan bod, gaan de dames met mij en elkaar de discussie aan over deze thema’s en kunnen zij hierover vragen stellen. Er wordt gelachen en serieus gewerkt, de meiden leren van en met elkaar met als doel dat zij na de training meer kennis hebben en meer weloverwogen keuzes kunnen maken op het gebied van seksualiteit. Hierdoor zijn ze minder kwetsbaar.

Extra kwetsbaar
In de praktijk leren de meeste jongeren nieuwe informatie over hun lichaam via vrienden, tijdschriften, televisie en internet. Ze leren hoe hun lichaam werkt en hoe je het verzorgt, hoe ze handig met anderen kunnen omgaan en hoe ze hun grenzen kunnen aangeven. Ook voorlichting thuis is belangrijk. Bij jongeren met een beperking gaat dit leren vaak net wat lastiger. Nieuwe informatie slaan ze minder gemakkelijk op of ze weten deze niet te vinden. Informatie die jongeren op elkaar overdragen is ook lang niet altijd juist. Ze hebben minder inzicht in oorzaak en gevolg en voorlichting thuis vindt niet altijd of onvoldoende plaats. Onder andere hierdoor zijn ze kwetsbaarder in contact met anderen, waaronder op het gebied van seksualiteit. Ook uit allerlei onderzoeken blijkt steeds weer dat mensen met een beperking een grotere kans hebben slachtoffer of dader te worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een gebrek aan of onjuiste kennis is hieraan vaak debet.

Informele sfeer en kleine groepen
Ook op scholen wordt aandacht besteed aan het brede thema seksualiteit. De informatie die hier wordt aangeboden is niet voor iedereen voldoende. Vanuit MEE wordt al jaren in kleine groepen van maximaal 9 leerlingen psycho-educatie aangeboden over dit onderwerp. Meestal zijn dit groepen met alleen jongens of alleen meisjes. Deze groepen kunnen zowel op regulier als speciaal onderwijs plaatsvinden. Soms vindt bekostiging plaats vanuit gemeenten, soms vanuit scholen zelf. In ongeveer 8 bijeenkomsten komen alle thema’s die met seksualiteit te maken hebben aan bod, zoals het lichaam van man en vrouw, vriendschap, verliefdheid/verkering, vrijen met jezelf en de ander, voorbehoedsmiddelen, loverboys, internet en weerbaarheid. Er wordt gezorgd voor een informele sfeer waarin informatieoverdracht en uitwisseling gemakkelijker gaat en jongeren zich vrij voelen hun vragen te stellen. Juist door de open gesprekken met elkaar, gebruik van werkbladen en zoveel mogelijk visueel lesmateriaal is het leerrendement groot.

Informeer naar de mogelijkheden
Scholen geven aan tevreden te zijn met de training. Jongeren hebben net dat extra zetje in de rug gehad om handiger keuzes te kunnen maken. Het feit dat scholen ons blijven terugvragen om de training aan te bieden, zegt voldoende. Wilt u meer informatie over de training en mogelijkheden op uw school, neem dan gerust contact met ons op via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Nienke Nijmeijer
Consulent MEE Veluwe
nienke.nijmeijer@meeveluwe.nl
055-5269200 of 06-21523841

Contact