Actieplan LVB, schulden en werk

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) ondervinden zowel bij de aanpak van schulden als bij de toeleiding naar werk de nodige belemmeringen, blijkt uit het onderzoeksrapport LVB, schulden en werk*. Het is voor mensen met een LVB moeilijk om werk te vinden en te behouden. Zeker als zij kampen met financiële problemen of schulden. Professionals hebben daarnaast moeite om een LVB te herkennen en weten vaak niet hoe ze deze mensen het beste kunnen helpen. Ook zijn interventies op beide terreinen vaak niet op elkaar afgestemd en soms zelfs tegenstrijdig. MEE gaat daarom met zeven koepelorganisaties aan de slag om de dienstverlening aan mensen met een LVB te verbeteren.

MEE, Cedris, Divosa, Sociaal Werk Nederland, Federatie Opvang, BPBI, SBCM en NVVK presenteerden daarom op 3 juli 2018 het Actieplan LVB, schulden en werk. Hierin kondigen de organisaties aan dat zij de komende twee jaar interventies en trainingen met elkaar gaan delen, pilots op gaan zetten en de bestaande basiskennis over LVB willen uitbreiden. Daarnaast moet onder andere via publieke discussies meer aandacht voor het onderwerp komen. “Als je concludeert dat ondersteuning van mensen met een LVB niet toereikend is, moet je daar wat aan doen”, vat NVVK-voorzitter Marco Florijn de motivatie van de samenwerkende organisaties samen. “De dienstverlening aan mensen met een LVB is complex en vergt daardoor extra begeleiding. We slaan de handen ineen, omdat mensen met een LVB het ook verdienen voluit mee te doen in de samenleving.” “Daarnaast is het ook maatschappelijk een groot probleem; één op de acht mensen is zwakbegaafd of heeft een licht verstandelijke beperking. Daar komt bovenop dat bij deze groep bovengemiddeld sprake is van schuldenproblematiek”, vult MEE NL-directeur Yvon van Houdt aan.

Effectiever
Uit het onderzoek blijkt dat professionals die mensen begeleiden bij het vinden van werk of bij schuldhulpverlening de LVB-problematiek vaak niet herkennen. Dat komt onder meer omdat ze niet weten hoe een LVB doorwerkt in het gedrag van mensen. Mede doordat professionals LVB over het hoofd zien, stemmen ze re-integratie- en schuldhulpinterventies vaak niet op elkaar af en adviseren ze soms zelfs tegenstrijdig. De conclusie dat ondersteuning van mensen met een LVB veel effectiever kan, was voor de betrokken organisaties aanleiding om gezamenlijk in actie te komen.

Integrale aanpak
Bij mensen met en zonder een LVB is de impact van financiële problemen groot. Stress maakt het vinden en behouden van werk moeilijk en werkgevers reageren heel verschillend als de problemen aan het licht komen. Schulden van mensen met een LVB kennen een grotere diversiteit aan oorzaken, blijkt uit het onderzoek. Daarnaast leiden schulden tot een veel grotere variatie aan gedrag bij mensen met een LVB. Om de ondersteuning aan deze mensen te verbeteren, moeten professionals kennis beter en vaker met elkaar delen en komen tot een integrale aanpak, vinden de onderzoekers. De organisaties die het actieplan hebben opgesteld, gaan de komende twee jaar intensief samenwerken op dit vlak.

Download hier de achtergrondstukken:
Achtergrondstudie LVB, schulden en werk
Rapport LVB, schulden en werk
Actieplan LVB, schulden en werk

* Onderzoeksrapport ‘LVB, schulden en werk’, uitgevoerd door Hogeschool Utrecht, Hogeschool Leiden, SBCM en MEE, gefinancierd door UWV.

Contact