Aanpak schuldenproblematiek bij licht verstandelijke beperking

MEE en Stimulansz hebben een trainingspakket ontwikkeld voor professionals die te maken hebben met schuldenproblematiek bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Al eerder ontwikkelde MEE in samenwerking met de Rabobank Foundation en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een trainingspakket om jongeren met een licht verstandelijke beperking en hun ouders financieel bewust te maken. Op deze manier willen de samenwerkende organisaties de toenemende risico’s op schuldproblemen bij deze groep terugdringen.

Onder meer drie mobieltjes en een tv had ze al van telefonisch verkopers gekocht. Ans, 51 jaar en moeder van vier kinderen, heeft een licht verstandelijke beperking (LVB) en laat zich makkelijk overhalen spullen te kopen. ‘Ik denk er niet bij na dat het geld kost.’ Omdat ze de rekeningen niet begreep en ze onbetaald in de la liet liggen, liepen de deurwaarders haar deur plat. ‘Ik voelde me bedreigd door al die mensen.’ Haar schulden liepen op tot €20.000. Ans heeft er vervolgens tien jaar over gedaan om schuldenvrij te worden.

Trainingspakket werkt preventief
Met het trainingspakket voor professionals willen MEE en Stimulanz preventief bijdragen aan het terugdringen van de schuldenproblematiek bij mensen met een LVB. Via een e-learning en tijdens de trainingen leren professionals wat een LVB is, hoe ze signalen van een LVB herkennen en hoe ze het beste met deze mensen kunnen communiceren. Ook wordt er uitgebreid ingegaan op de vaardigheden die mensen met een LVB nodig hebben om hun financiën (zelfstandig) te regelen. Er zijn trainingen voor professionals in de uitvoering, zoals medewerkers van sociale wijkteams, klantmanagers en schuldhulpverleners, en voor beleidsmedewerkers. Al eerder is een trainingspakket voor jongeren met een LVB onder de naam ‘Smart met Geld’ aangeboden aan VSO-scholen, praktijkscholen en gemeenten. Dit pakket bestaat uit een gratis en voor iedereen toegankelijke e-learning voor jongeren en een lespakket voor leerlingen. 

Risico op schuldproblemen steeds groter
De aanleiding voor het ontwikkelen van de trainingspakketten is het signaal dat mensen met een LVB relatief vaak schulden hebben en een groter risico lopen op financiële problemen. Dit komt enerzijds door versobering van sociale vangnetten, zoals Wajong, en verdwijning van sociale werkvoorzieningen, en anderzijds doordat de maatschappij steeds complexer wordt en van mensen steeds meer zelfstandigheid vereist. Tegelijkertijd zijn de procedures voor het aanvragen van schuldhulpverlening en de schuldhulpverleningstrajecten voor hen erg ingewikkeld en is het voor veel schuldhulpverleners heel moeilijk om iemand met een LVB te herkennen en daar mee om te gaan. Met als gevolg dat schuldhulpverleningstrajecten met regelmaat mislukken en er weer grotere schulden ontstaan. Dit leidt tot stress, verminderde gezondheid, ledigheid, apathie en schaamte. En dus meer en grotere druk op andere vormen van hulpverlening.

Contact