Video interactiebegeleiding: beelden zeggen meer dan woorden – Annemiek de Jong

Annemiek de Jong, Trainer, AIT opleidingscoördinator VHT en VIB

Video interactiebegeleiding: beelden zeggen meer dan woorden

Tijdens een Werk Ontwikkelings Kring (WOK) voor geschoolde professionals in de methodiek van de Video hometraining (VHT) en Video interactiebegeleiding (VIB) staan we, via beeld-voor-beeld analyse, stil bij de vragen van de deelnemers. De bijeenkomst vindt plaats onder supervisie van Annemiek de Jong, opleidingscoördinator VHT en VIB. Een coach uit de gehandicaptenzorg brengt de volgende vraag in: “Hoe kan ik een pedagogisch medewerker ondersteunen in de omgang en het contact maken met een volwassen cliënt met wie het contact vaak zeer moeizaam verloopt? Hij is vaak boos, loopt de ruimtes uit en is heel fysiek naar het personeel.”

Het beeld gaat aan. We zien een groepssituatie waarbij de volwassen cliënten samen met de begeleiding aan tafel zullen gaan voor wat drinken met wat lekkers. Een dagelijks terugkerend ritueel met wisselend succes. Eén van de cliënten zit op de bank in de ruimte, beweegt heen en weer en slaat met zijn handen tegen zijn hoofd. Hij maakt daarbij kreunende geluiden. De begeleidster staat op 3 meter afstand, kijkt zijn richting op en roept vriendelijk zijn naam met de vraag of hij haar wil helpen met tafeldekken. Geen reactie, het lijkt op het eerste gezicht dat hij haar niet hoort. De man beweegt steeds onrustiger heen en weer. Dan loopt de begeleidster naar hem toe, noemt weer zijn naam en gaat rustig naast hem zitten. Hij kijkt haar richting op, stopt met bewegen en pakt haar hand stevig beet. Zij blijft rustig tegen hem praten en we zien hem zijn hoofd heel even op haar schouder leggen. Vervolgens benoemt de leidster dat zij samen de tafel gaan dekken, maakt het bijbehorende gebaar en wijst naar de bekers en de tafel. Dan staat zij op met een uitnodigende houding. De cliënt staat ook op en loopt met haar mee, terwijl hij dicht naast haar blijft.

Analyse
Het beeld wordt stopgezet. We hebben niet meer dan een minuut gekeken. De kijkers reageren met “wat valt er veel te zien!”. Het fragment wordt terug gespoeld en de inbrenger start met de analyse van de beelden. We bekijken welke contact-initiatieven er genomen worden, wie dat doet, op welke toon en met welke houding. Vervolgens kijken wat het effect hiervan is op de ander. Na het beeld enkele keren opnieuw teruggespoeld te hebben ontdekken we dat wanneer de begeleidster op afstand zijn naam noemt, hij wel degelijk even vluchtig en met een angstige blik haar kant op kijkt waarna hij weer hard heen en weer gaat wiebelen. Op het moment dat de leidster naast hem zit zien we de ontspanning op zijn gezicht en in zijn houding. Een geslaagd contactmoment waarbij de leidster intuïtief lijkt te hebben aangevoeld wat hij van haar nodig had.

Prettig contact
De coach is blij met deze ontdekking in het fragment en is vastbesloten dit fragment met de begeleidster te bespreken om ook haar te laten ontdekken welke communicatieve vaardigheden zij heeft ingezet om het contact met deze cliënt prettig te laten verlopen. Zij geeft tevens aan dat de beeld-voor-beeldanalyse haar weer scherpt in het ontdekken van antwoorden op de vragen.

Meer informatie
Meer weten op de Opleiding Video hometraining of Video interactiebegeleiding, Nascholing of Training effectief communiceren? Neem gerust contact op met:

Annemiek de Jong
Consulent MEE Veluwe/lid wijkteam Apeldoorn NO
Trainer, AIT opleidingscoördinator VHT en VIB en Aandachtsfunctionaris Autisme
T 055 526 9200

1 reactie

reageer

Reageren is gesloten.

Eens sparren?