Wethouder aan het woord – Wethouder Ligtelijn-Bruins

Wethouder Ligtelijn-Bruins, gemeente Ede

“Van invoering van de wetswijzigingen naar uitvoering”

Toen het Rijk veranderingen aankondigde op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdhulp en de Participatiewet, was heel Nederland geschokt. Al snel bleek dat maar weinig mensen op veranderingen zaten te wachten. We delen echter de noodzaak om realistisch naar onze zorgmaatschappij te kijken. Onze houding tegenover elkaar, de buurt en onze leefomgeving, vragen om aanpassingen. Als we er samen de schouders onder zetten en als iedereen een bijdrage levert, kunnen we de dienstverlening continueren. Alleen dan houden we ook in de toekomst de financiële ruimte om de hoge eisen die wij stellen aan onze leefomgeving, gezondheidszorg en verder welbevinden, te kunnen blijven betalen.

We zitten nu in de fase waarin de praktijk getest wordt. Maatwerk is een mooi begrip, maar het komende jaar zal de waarde van dit begrip blijken. Nauw in contact blijven, luisteren naar elkaar en goed monitoren of de gewenste doelen worden bereikt, is de boodschap voor dit jaar. En daarmee wil ik ook nieuwe betekenis geven aan de term 3D (3 decentralisaties). We gaan nu in de praktijk aan het werk. We werken drie-dimensionaal door te differentiëren (maatwerk leveren), de diepte in te gaan en door door te ontwikkelen.

Uit een korte analyse van de afgelopen weken blijkt dat onze inwoners de balies, contactpunten sociale teams e.d. goed hebben kunnen vinden. Door de goede samenwerking met onze partners zijn we telkens tot een goed en snel resultaat gekomen. Calamiteiten hebben zich tot nu toe niet voorgedaan. De reden? Ik denk dat de tijdige gezamenlijke voorbereiding op de nieuwe wet- en regelgeving hieraan heeft bijgedragen.

Oneliner: We werken drie-dimensionaal door te differentieren (maatwerk leveren), de diepte in te gaan en door door te ontwikkelen.

5 reacties

reageer

Reageren is gesloten.

Eens sparren?