Van formele naar informele zorg – Erna van Bussel

Erna van Bussel, directeur vrijwilligers- en mantelzorgorganisatie De Kap

“Afschalen waar kan, opschalen waar nodig”

De Kap, de organisatie voor de informele zorg, staat de komende jaren voor een grote uitdaging. Een terugtrekkende overheid en een samenleving die mensen vraagt om mee te doen, te participeren. Mensen aanspreken op hun mogelijkheden en het gebruik maken van hun talenten.

Dichtbij de burger, in zijn eigen buurt, toegankelijk, laagdrempelig. De Kap heeft als vrijwilligers- en mantelzorgorganisatie vanuit haar historie altijd een heel belangrijke rol gespeeld in dit krachtenveld. Gewoon waar kan en specifiek waar nodig. Met een kleine 600 vrijwilligers wordt dagelijks ondersteuning geboden aan de meest kwetsbare burgers in Apeldoorn en omgeving. Vrijwilligers die zich inzetten voor een ander, met aandacht, met tijd, met zorg, attent, betrouwbaar en van onschatbare waarde.

Het is dan ook van groot belang dat wij hier als organisatie, maar ook als overheid zorgvuldig mee omgaan. Met elkaar moeten we waken dat de vrijwilliger in zijn kracht wordt aangesproken, ondersteunend, aanvullend, vrijwillig en wederkerig. De kanteling vraagt om een intensieve samenwerking tussen de formele en informele zorg. Afschalen waar kan en opschalen waar nodig. In dit samenspel liggen veel vraagstukken die we alleen in gezamenlijkheid en in onderlinge afstemming kunnen beantwoorden.

Vanuit onze missie willen en kunnen wij als vrijwilligers- en mantelzorgorganisatie een grote bijdrage leveren aan de ontwikkelingen in het sociale domein. Mensen helpen mensen en zorgen voor elkaar. Hulpvragers met respect voor hun eigenheid. Vrijwilligers die ‘er willen zijn’ voor een ander. En mantelzorgers die met raad en daad worden bijgestaan. Een uitdaging die we aangaan, zorgvuldig, integer en met aandacht voor elkaar.

Oneliner: Van meer overheid naar meer samenleving

2 reacties

reageer

Reageren is gesloten.

Eens sparren?