Bijdrage ervaringsdeskundigen loont – Marloes Wijermars

Marloes Wijermars, projectmedewerker team Training en Consultancy, MEE Veluwe/MEE IJsseloevers

Eind september startte ik samen met collega Nienke Nijmeijer met een nieuw pilot project. De opdracht luidde als volgt: Stel een poule van +/- 15 ervaringsdeskundigen samen die we kunnen inzetten op de verschillende onderdelen van de dienstverlening van MEE zoals: voorlichtingen, trainingen, en binnen de individuele cliëntondersteuning.

Ik had erg veel zin om aan de slag te gaan met iets nieuws en was blij met de vrijheid die er nog was om dit verder vorm te geven.  Toch was het ook spannend, want hoewel ik ook als consulent heb gewerkt, heb ik vanuit mijn huidige functie als projectmedewerker nog maar zelden één op één gesprekken met cliënten of in dit geval mensen die cliënt zijn geweest of zouden kunnen zijn. Tijdens het eerste gesprek dat ik voerde met één van onze ervaringsdeskundigen, merkte ik op dat het contact toch heel anders is, omdat je vanuit gelijkwaardigheid met elkaar spreekt over wat wij als organisatie te bieden hebben voor de ervaringsdeskundige en andersom welke bijdrage de ervaringsdeskundige kan hebben op de dienstverlening van MEE.

Inmiddels hebben we al met meer dan 15 ervaringsdeskundigen gesproken. In de meeste gevallen mensen die nu al als ervaringsdeskundige betrokken zijn bij verschillende stichtingen en initiatieven. Mensen dus die volop meedoen.

Allemaal hebben ze andere beweegredenen om zich te verbinden aan dit project. De één geeft aan iets te willen betekenen voor mensen die hetzelfde mee hebben gemaakt/meemaken. De ander geeft aan dat ze anderen hoop wil geven met haar verhaal. Ook wordt het delen van ‘tips en adviezen’ genoemd en het vanuit eigen ervaring aan professionals vertellen over wat belangrijk is in omgang en communicatie, etc.

Stuk voor stuk waren het inspirerende gesprekken met mensen die iets positiefs willen met datgeen ze hebben meegemaakt of de diagnose die zij hebben gekregen. De focus ligt op wat ze nog wel kunnen in plaats van op zaken die lastig zijn of ze zijn kwijtgeraakt. Ik ben ervan overtuigd dat inzet van ervaringsdeskundigen een waardevolle toevoeging is op de bestaande dienstverlening en kijk uit naar de verdere vormgeving hiervan!

Meer weten? Neem contact op met Marloes Wijermars, T 088 633 0633 projectmedewerker team Training & Consultancy,  MEE IJsseloevers/MEE Veluwe.

1 reactie

reageer

Reageren is gesloten.

Eens sparren?