Inzet ervaringsdeskundigen in het sociaal domein

Door Patrick Schmidt, medewerker Projecten team T&C/Ervaringsdeskundige

“De gemeente verwacht toch niet dat ik thuis ga zitten wachten op hulp?”

Binnen MEE IJsseloevers en MEE Veluwe onderzoeken we op dit moment hoe wij de inzet van  ervaringsdeskundigen op een brede manier kunnen borgen. Wij onderschrijven namelijk de inzet van ervaringsdeskundigen en zouden daar als MEE organisaties graag meer gebruik van maken. Immers, zij zijn onze spreekbuis.

Binnen MEE Utrecht Gooi & Vecht zijn ze er al uit. Daar worden ervaringsdeskundigen al op een brede manier ingezet. Om te horen hoe zij dat daar hebben aangepakt ben ik afgelopen maand met een collega afgereisd naar Utrecht.

Bij MEE Utrecht Gooi en Vecht werken zij met een heuse coördinator ervaringsdeskundigheid. Wij mochten met haar in gesprek, daarnaast hebben wij kennis mogen maken met een van de ervaringsdeskundigen die regelmatig wordt ingezet. Uit het gesprek kwam heel goed naar voren wat de meerwaarde is van de inzet van ervaringsdeskundigen. Daarnaast werd er duidelijk dat een poule aan ervaringsdeskundigen maakt dat je aan meerdere vragen tegenmoet kunt komen.

Ik ben zelf ervaringsdeskundige. Ik vind het belangrijk om een deel van onze doelgroep te vertegenwoordigen, Dit doe ik onder andere door de projecten Niemand Krijgt de Schuld & De Informele Voordeur van Zwolle. Met deze projecten nemen we mensen in eerste instantie schulden uit handen zodat ze meer ruimte krijgen om samen met een coach te werken aan oorzaak en gedrag. Hierdoor krijgen mensen meer ruimte en inzicht in hun schulden zodat ze die uiteindelijk zelf weer kunnen afbetalen. Omdat nog niet iedereen de wijkteams weet te vinden, organiseren wij de Informele Voordeur. Het gaat om een maandelijks spreekuur, waar mensen uit de wijk terecht kunnen met vragen. Zo verlagen wij de drempel naar de wijkteams.

Bij MEE IJsseloevers ben ik binnengehaald als ervaringsdeskundige en heb ik uiteindelijk een baan aangeboden gekregen. Ik werk vier dagen in de week. Om mijn werk goed te kunnen doen dien ik flexibel te zijn. Vanwege mijn beperking koop ik zelf zorg in. Helaas heeft de gemeente Zwolle per 1 januari 2015 de huishoudelijke hulp op de schop gegooid. Ik ben hierdoor zonder duidelijke onderbouwing 50% van mijn huishoudelijk hulp budget kwijtgeraakt. Hierdoor ben ik veel minder flexibel om zelf mijn huishoudelijke zorg in te kopen. De gemeente verwacht nu toch niet van mij dat ik thuis ga zitten wachten op hulp, terwijl mijn werkgever mij op kantoor verwacht? De overheid wil graag dat iedereen zijn bijdrage levert aan de samenleving, en dat wil ik zelf ook heel graag, maar er valt nog wel veel winst te halen in de afstemming tussen gemeentes en de gebruikers van deze voorzieningen. Zodat mensen met een handicap ook in staat worden geteld een optimale bijdrage aan de samenleving te leveren.

Voor de dienstverlening van MEE IJsseloevers en MEE Veluwe lijkt het mij wenselijk dat er een brede poule komt met ervaringsdeskundigen. Met ieders eigen achtergrond. Zij kunnen vanuit hun eigen ervaring ondersteunend zijn aan de collega’s en cliënten van MEE IJsseloevers. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het verzorgen van onderdelen van presentaties, inkoop- en cliëntgesprekken. Ook kan de kracht van een ervaringsdeskundige liggen in het feit dat zij onze beleidsmedewerkers kunnen voeden. Daarnaast lijkt het mij nog altijd zinvol onze netwerkpartners binnen het sociaal domein te informeren over de inzet van MEE, welke resultaten de inzet vanuit MEE voor deze (oud)cliënt heeft opgeleverd. Uit eigen ervaring weet ik dat je tips en adviezen sneller aanneemt van iemand die iets soortgelijks heeft gemaakt.

Ik zal mijn best doen om binnen MEE IJsseloevers en MEE Veluwe de inzet van ervaringsdeskundigen aan te tonen. Daarbij wil ik een bijdrage leveren aan het vormen van het beleid hoe wij als organisaties hiermee omgaan. Ik geef graag de gebruikers van zorg, en daarmee de cliënten van MEE een stem in het groter geheel. Hopelijk zal dit leiden tot meer inzicht bij de beleidsmakers en schakels in de keten wat onze cliënten en inwoners van ons gehele werkgebied ten goede komt.

Graag vertel ik u op een later moment meer over de stappen die wij de komende maanden gaan zetten rondom de inzet van ervaringsdeskundigen binnen MEE IJsseloevers & MEE Veluwe.

Want ervaringsdeskundigen verdienen een betere positie binnen de keten van het sociaal domein!

Patrick Schmidt

Eens sparren?